Social :ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ ถ้าเขียนเป้าหมายเป็น!

15 ก.ค. 59 11:11
ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ ถ้าเขียนเป้าหมายเป็น!

ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ ถ้าเขียนเป้าหมายเป็น!

ประสบความสำเร็จได้ง่ายๆ ถ้าเขียนเป้าหมายเป็น!


เป้าหมายมีไว้พุ่งชน แต่จะชนยังไงให้ได้ดิบได้ดี มันก็ต้องมีวิธีการกันสักหน่อย วันนี้เรามารู้จักวิธีการเขียนเป้าหมายแบบเลิศๆ ที่กูรู หรือผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตหลากหลายท่านเขาแบ่งปันกันมา ไม่ใช่การเขียนเป้าหมายแบบธรรมดาๆ แต่ว่าเป็นการเขียนเป้าหมายที่ทรงพลัง และทำให้การพุ่งชนนั้นมีความหมาย


ตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและเจาะจง สิ่งที่สำคัญที่สุดของเป้าหมาย คือความชัดเจนและเฉพาะเจาะจง เพราะมันจะทำให้เป้าหมายแตกต่างจากความฝัน ถ้าความใฝ่ฝันเป็นจินตนาการ เป้าหมายที่ชัดเจนเจาะจงก็เป็นเหมือนแผนที่ หรือเส้นทางที่เรากำหนดไว้ เช่น ถ้าความฝันคืออยากเป็นคนรวย เป้าหมายที่ชัดเจนและเจาะจงต้องระบุว่า อีก 10 ปี ข้างหน้าฉันจะมีเงินหรือทรัพย์สิน 10 ล้าน 


ประกาศให้โลกรับรู้ เป้าหมายที่อยู่ในใจนั้นมักไม่มีพลังในการขับเคลื่อน การประกาศให้โลกรับรู้ หมายถึง การเขียนเป้าหมาย ความตั้งใจนั้นออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร ติดไว้ในที่ที่เราเห็นได้ง่าย เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนให้ตนเอง และควรบอกกล่าวคนใกล้ชิด เพื่อนสนิท ถึงความตั้งใจนั้น เพราะพวกเขาจะเป็นแรงผลักดันและแรงสนับสนุนให้คุณ ถ้ามีเป้าหมายที่ใช่ก็อย่าลังเลที่จะประกาศออกมา


Lif


กำหนดสิ่งที่ต้องทำ  จินตนาการถึงวันที่คุณทำเป้าหมายนั้นได้สำเร็จ บรรยายมันอย่างชัดเจนถึงความรู้สึก หรือสิ่งที่คุณคาดว่าจะทำในวันที่ประสบความสำเร็จ หลังจากนั้น นับถอยหลังเพื่อเขียนถึงสิ่งที่คุณต้องทำ เช่น เป้าหมายคือสอบเป็นแอร์โฮสเตส จินตนาการถึงวันที่คุณสอบผ่าน สิ่งที่คุณจะพูดจะทำ แล้วลองเขียนสิว่า ก่อนสอบ 1 สัปดาห์ คุณต้องทำอะไร ก่อนหน้านั้น 1 เดือน คุณต้องทำอะไร ก่อนหน้านั้น 3 เดือน คุณต้องทำอะไร นับถอยหลังและระบุสิ่งที่คุณต้องทำมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน แค่นี้คุณก็จะมีเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะยาว และสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง


ทำในสิ่งที่คุณเขียนอย่างมุ่งมั่น ปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์ แต่ไม่หลงลืมเป้าหมายที่แท้จริง 


สุดท้าย อย่าลืมว่าแค่อ่านวิธีการ ไม่สามารถทำให้เป้าหมายของคุณเป็นจริงได้หรอกนะ ลงมือทำซะ แล้วคุณจะรู้ว่า “ชีวิตที่มีเป้าหมาย” นั้น มันยอดเยี่ยมจริงๆ 


เรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต