Social :" 7 เหตุผล ทำไมมนุษย์ต้องรู้จักปรับตัว "

04 มิ.ย. 62 15:05
" 7 เหตุผล ทำไมมนุษย์ต้องรู้จักปรับตัว "

" 7 เหตุผล ทำไมมนุษย์ต้องรู้จักปรับตัว "

การอยู่ร่วมกันใน สังคม ไม่ว่าจะเล็ก  หรือใหญ่  "การปรับตัว"   ถือเป็น พื้นฐานของมนุษย์ เมื่อเกิดสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่การเริ่มต้นใหม่ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ  วันนี้เรามีแนวคิดดีดีมาฝาก   " 7 เหตุผล  ทำไมมนุษย์ต้องรู้จักปรับตัว "   รับประกันได้เลยว่าไร้ซึ่งปัญหา  หรืออุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิต  ตามไปดูกันค่ะ
1.ลดความอึดอัดใจในตัวเอง
   การปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องเผชิญหน้าได้ อาจมีส่วนช่วยลดอคติ ที่มีต่อผู้อื่นให้เหลือน้อยลง เพราะ “ อคติ ” เปรียบเสมือนตัวการสร้างความอึดอัดรวมถึงความเบื่อหน่าย ที่อาจเกิดขึ้น จนไม่มีอารมณ์ร่วมไปกับผู้คนหรือสถานการณ์ตรงหน้า นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้รู้สึกว่า จะสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะหลีกเลี่ยงการสวมใส่หน้ากากเข้าหาผู้คนในสังคมนั้นๆ


2.ใช้ชีวิตง่ายขึ้น
   จริงอยู่ที่ว่า การปรับตัวของมนุษย์ทั้งหลาย ไม่ว่าในสังคมใดก็ตาม  จะมีส่วนช่วยให้การใช้ชีวิตในแต่ละวัน เป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น เพราะการถูกหยิบยื่นน้ำใจไมตรีจากคนอื่น และการปรับตัวเองให้อยู่ในระดับที่เสมอภาคกัน อาจทำให้เต็มไปด้วยความเข้าใจในตัวของกันและกัน จนสามารถสร้างความสุข และความสบายใจในการดำเนินชีวิตได้


3.อยู่ร่วมกับคนอื่นได้
   เหตุผลที่กลายเป็นข้อสำคัญที่สุดของการปรับตัวก็คือ การทำตัวเองให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้คนอื่นๆ ได้ โดยไร้ซึ่งความเรื่องมาก และความเป็นตัวของตัวเองที่มากจนเกินไป ซึ่งถ้าหากยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆ ในสถานที่ใหม่ๆ หรือสังคมใหม่ๆ และไม่รู้จักปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อเข้าหาคนอื่นบ้าง ก็ย่อมไม่สามารถที่จะได้รับการยอมรับ  หรือใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างสงบสุขแน่นอน


Lif
4.คิดมากน้อยลง
   เมื่อได้รู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองบ้างแล้ว จะสามารถช่วยทำให้เข้าใจ และยอมรับเรื่องราวต่างๆ รวมถึงผู้คนอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น ว่าธรรมชาติของสิ่งต่างๆ มีความแตกต่างกัน  ซึ่งข้อดีก็คือ จะมีส่วนช่วยลดความคิดมาก ทั้งที่ไม่จำเป็นให้เบาบางลง เพราะมีความเข้าใจในความเป็นไปของเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยง่าย


5.อาจได้พบกับสิ่งใหม่ๆ
   เพราะการปรับเปลี่ยนตัวเองให้พ้นจากอะไรเดิมๆ บ้าง ก็คล้ายกับเป็นการเปิดใจให้ลองค้นพบกับสิ่งใหม่ๆ ที่มีส่วนช่วยทำให้ได้เปิดหูเปิดตา และหลุดออกจากกรอบเดิมๆ ที่เคยวางไว้  ซึ่งการได้พบกับเรื่องราวใหม่ๆ อาจสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้นได้ ในแบบที่เราเองก็ไม่เคยได้คาดคิดมาก่อน


6.เพื่อความอยู่รอด
   มนุษย์รู้จักปรับตัวในการดำเนินชีวิตอยู่ทุกๆวัน  เพื่อให้อยู่รอดจนถึงวันพรุ่งนี้ และวันต่อๆ ไป เพราะถ้าหากไม่รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างแล้ว อาจส่งผลให้เข้ากับใคร หรือสิ่งใดๆ ไม่ได้อีกเลย และแน่นอนว่า ย่อมต้องส่งผลกระทบไปถึงการใช้ชีวิตในด้านอื่นๆ ให้เป็นไปในทิศทางที่ยากมากขึ้นอีกด้วย


7.สร้างความ “ อยู่เป็น ”
   แม้ในบางครั้ง อาจมีความรู้สึกไม่เห็นด้วยกับสถานการณ์ตรงหน้ามากเท่าที่ควร  แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าหลายครั้งที่เรามักจำเป็นจะต้องแสดงความยินดีออกไป เพราะเรื่องบางเรื่องก็อาจมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตได้ หากสร้างความขัดแย้งออกไปในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสม
ข้อมูล : goodlifeupdate.com

โพสต์โดย : FILM1205