Social :3 ความกลัว ที่จะทำให้ชีวิตล้มเหลว!

27 ก.ค. 59 11:07
3 ความกลัว ที่จะทำให้ชีวิตล้มเหลว!

3 ความกลัว ที่จะทำให้ชีวิตล้มเหลว!

3 ความกลัว ที่จะทำให้ชีวิตล้มเหลว!

ความกลัวนั้นเป็นสัญชาตญาณหนึ่งในการหลบภัยเพื่อเอาตัวรอด  แต่ผู้คนส่วนใหญ่ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต โดดเด่นกว่าคนอื่นตรงที่สามารถก้าวข้ามความกลัวบางอย่างได้ และมีความกลัวอยู่ 3 ประเภท ที่หากคุณก้าวข้ามไม่ได้ ก็ไม่อาจที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เช่นกัน 


1. กลัวคนไม่ชอบ กลัวการโดนตำหนิ 
คนที่กังวลอยู่เสมอว่าผู้อื่นจะรู้สึกอย่างไรกับเรา มักจะใช้ชีวิตในลักษณะที่ไม่เป็นตัวของตัวเอง ขาดอิสระในการคิดและการทำ จะทำอะไรก็กลัวเสียงติฉินนิทา  ความกลัวชนิดนี้สามารถสร้างบุคลิกภาพได้ถึง 2 แบบ นั่นคือ อ่อนน้อมชนิดลู่ไปตามลม เพราะอยากเป็นที่รัก ไม่อยากมีปัญหา กับชนิดที่ 2 คือ แข็งกร้าว ก้าวร้าว จนใครๆก็ไม่กล้าบอกกล่าวแนะนำ เพราะใช้ความก้าวร้าวเป็นเกราะป้องกันสิ่งที่เรากลัว 
MulticollaC


2. กลัวการเปลี่ยนแปลง 
คนที่ยึดติดกับความสำเร็จ มักกลัวการเปลี่ยนแปลง กลัวการสูญเสียสถานะเดิมที่เคยมี  กลัวที่จะต้องเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคย  ความกลัวการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นอุปสรรคสำคัญในการประสบความสำเร็จ เพราะไม่มีความสำเร็จใดที่ย่ำอยู่ที่เดิม ดังนั้นเราต้องสร้างตัวเองให้มีความสามารถในการปรับตัว และสามารถเรียนรู้ เพราะ2สิ่งนี้จะช่วยให้เรารับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงได้อย่างดี


3. กลัวการเริ่มต้น 
เราทุกคนต้องเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอ ความล้มเหลวเป็นเพียงหนึ่งประสบการณ์ คนที่กลัวการเริ่มต้นมักปวารณาตนเป็นผู้ตาม หากผิดพลาดก็จะได้ไม่รู้สึกล้มเหลวนัก แต่ก็เช่นเดียวกัน หากมันเจ๋ง มันดี มันดัง มันก็ไม่ใช่ฝีมือของเรา โอกาสที่เราจะประสบความสำเร็จจึงยาก ดังนั้น อย่ากลัวที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆ เป็นตัวของตัวเอง พร้อมเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์


เรียบเรียงโดย Topicza.com

โพสต์โดย : หัวโต